بسته اول - 200 مگابایت فضا

فضا ۲۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
مناسب برای وردپرس
هارد پرسرعت SSD
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
سرور ایران

بسته دوم - 500 مگابایت فضا

فضا ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۶۰ گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
مناسب برای وردپرس
هارد پرسرعت SSD
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
سرور ایران

بسته سوم - 1 گیگابایت فضا

فضا ۱ گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه ۷۰ گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
مناسب برای وردپرس
هارد پرسرعت SSD
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
سرور ایران

بسته چهارم - 2 گیگابایت فضا

فضا ۲ گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه ۸۰ گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
مناسب برای وردپرس
هارد پرسرعت SSD
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
سرور ایران

بسته پنجم - 5 گیگابایت فضا

فضا ۵ گیگابایت فضا
ترافیک ماهیانه ۹۰ گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
مناسب برای وردپرس
هارد پرسرعت SSD
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل CPanel
SSL رایگان
سرور ایران